עיון במסכת סנהדרין 4: דיני ממונות בשלושה ב

הרב נעם סמט • כד חשוון תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435