עיון במסכת ראש השנה: מצוות צריכות כוונה חלק ב’

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג אלוול תשע"ה

המשך העיון בסוגיית ‘מצוות אין צריכות כוונה’, על מחלוקת בעל המאור והרמב”ן בהבנת פסיקת הרי”ף, וכיצד המתח בסוגיא בין רבא לר’ זירא מופיע בתוך מארג המשניות המופלא של פרק ג’ כולו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435