עיון במסכת ראש השנה: מצוות צריכות כוונה חלק ג'

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד אלול תשע"ה

פסיקות הרמב"ם בעניין כוונה במצוות סותרות לכאורה זו את זו: האוכל מצה בכפייה – יצא ידי חובתו, ובשמיעת קול השופר חובה שתהיה כוונה לצאת ולהוציא. ראינו מגוון ביאורים להבנת כוונתו ופירושו לגמרא.