עיון במסכת ראש השנה: מצוות צריכות כוונה חלק א’

הרב אורי ליפשיץ • י"ט אלול תשע"ה

שיעור ראשון על סוגיית ‘מצוות אין צריכות כוונה’ שבדף כח. מהי כוונה –
מודעות? מעשה שיש לו מטרה? החלטה לקיים מצווה? ריכוז? ומהי ‘כוונת הלב’?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435