עיון במסכת ראש השנה 2: פשיטות וכפיפות בימים הנוראים

הרב אורי ליפשיץ • י"ב אלול תשע"ה

כיצד ניתן ליישב את המשניות בפרק ג’ העוסקות בסוגי השופרות זו עם זו, ועל המעבר של ר’ לוי (בדף כ”ו, ב’) מכפיפות ופשיטות השופר, לכפיפות ופשיטות דעתו של האדם

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435