עיון במסכת שבת 5: הוצאה כמלאכה גרועה

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ו

עיון בדברי הראשונים על מלאכת הוצאה כמלאכה גרועה, על מנת להסביר את מיקומה במשנת הפתיחה של המסכת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435