עיון במצוות מתנות לאביונים

איתן אברמוביץ • תשע"ה

עיון במשמעותן של הלכות מתנות לאביונים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435