עיון במצוות מתנות לאביונים

איתן אברמוביץ • תשע"ה

עיון במשמעותן של הלכות מתנות לאביונים.