כתבי ר' צדוק 1: תיקון האכילה, שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • י' שבט תשע"ט

עיון בדברי הבעש"ט ור' צדוק על הממד הרוחני שבאכילה, ומתוך כך על היחס בין גוף ונפש ובין טבע ותרבות המתבטא באופן שבו אנו אוכלים.