כתבי ר’ צדוק 1: תיקון האכילה, שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • י' שבט תשע"ט

עיון בדברי הבעש”ט ור’ צדוק על הממד הרוחני שבאכילה, ומתוך כך על היחס בין גוף ונפש ובין טבע ותרבות המתבטא באופן שבו אנו אוכלים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435