כתבי ר' צדוק 3: תיקון האכילה, שיעור שלישי

איתן אברמוביץ • כ"ד שבט תשע"ט

עיון בפסקאות של ר' צדוק על ההבדל בין צמחונות לאכילת בשר. על הדתיות הנורמלית, ועל התורה והתאווה החורגים ממנה.