כתבי ר' צדוק 6: יצר, מוות וחיים

איתן אברמוביץ • ט"ו אדר א' תשע"ט

עיון בפסקאות של ר' צדוק על מיניות ודרך ארץ, ועל הכלת הכשל והמוות בתוך החיים.