עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 6

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 6 – המשך בסוגיית מצוות התלויות בארץ