עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 9

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 9 – אחרונים בסוגיית זמן החיוב במצוות התלויות בארץ.