עיון בספרות השו"ת: ההלכה מול מדע ומציאות א

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו טבת תשע"ח

עיון בתשובת האדמו"ר מצאנז לגבי קמיעות לרפואה וכניסה לדיון על יחס ההלכה אל המדע הנוכחי והמציאות