עיון בספרות השו"ת: הלכה מול מדע ומציאות ג

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט טבת תשע"ח

דעות שונות על השאלה המציאותית של בישול בכלי שני וסיכום הנושא הכללי