קריאה בספר יחזקאל 7: לא אשמע אותם

הרב אלחנן ניר • ט"ז כסלו תשע"ח

עיון בפרק ח בספר יחזקאל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435