עיון במסכת סנהדרין: בא במחתרת 4

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור רביעי על סוגיית בא במחתרת במסכת סנהדרין