עיון במסכת סנהדרין: בא במחתרת 3

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור שלישי על סוגיית בא במחתרת במסכת סנהדרין

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435