עיון במסכת סנהדרין: בא במחתרת שיעור 1

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור ראשון על סוגיית בא במחתרת במסכת סנהדרין