עיון במסכת סנהדרין: גניבת בן סורר ומורה

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור על סוגיית גניבתו של בן סורר ומורה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435