עיון במסכת סנהדרין: אכילת בן סורר ומורה

גלעד גייבל • תשע"ד

חבורה על סוגיית אכילתו של בן סורר ומורה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435