עיון במסכת סנהדרין: בן סורר שברח

אליהו רוזנפלד • תשע"ד

חבורה על סוגיית בן סורר שברח