עיון במסכת סנהדרין: בן סורר ומורה – סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • תשע"ד

עיון בסוגיית הפתיחה של סוגיות בן סורר ומורה