עיון במסכת סנהדרין: סוגיית הפתיחה

משה ג'ייקובס • תשע"ד

חבורת פתיחה על סוגיית הגמרא