עיון במסכת סנהדרין: עבודה זרה 1

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור פתיחה לסוגיית עבודה זרה במסכת סנהדרין, פרק שביעי

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435