עיון במסכת סנהדרין: בני נח 4

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור רביעי בסוגיית בני נח

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435