עיון במסכת סוכה 1: קבע וארעי

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור ראשון במסכת סוכה, על בית קבע ובית ארעי

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435