עיון במסכת סנהדרין: בני נח 2

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור שני בסוגיית בני נח במסכת סנהדרין