עיון במסכת סנהדרין – מיתות חמורות

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – מיתות חמורות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435