עיון במסכת סנהדרין – מיתות חמורות

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – מיתות חמורות