עיון במסכת סנהדרין – ארבע מיתות בית דין

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – ארבע מיתות בית דין