עיון במסכת סנהדרין – ערכאות של גויים

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – ערכאות של גוים – שיעור 3

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435