עיון במסכת סוכה: תנאים

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור על המקורות התנאיים במסכת סוכה