עיון במסכת סנהדרין – פשרה ב

הרב אבישי שרייבר • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – פשרה ב'