עיון במסכת סנהדרין – פשרה ב

הרב אבישי שרייבר • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – פשרה ב’

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435