עיון במסכת סנהדרין – פשרה א

הרב אבישי שרייבר • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – פשרה א'