עיון במסכת סנהדרין – טעות הדיין

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – טעות הדיין – ראשונים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435