עיון במסכת סנהדרין – טעות הדיין

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – טעות הדיין