עיון במסכת סנהדרין – רשותא

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – רשותא 2