עיון במסכת סנהדרין – שליחותייהו

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – שליחותייהו 3

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435