עיון במסכת סנהדרין – סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • תשע"ד

סנהדרין – פרק ראשון – סוגיית הפתיחה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435