עיון במסכת סנהדרין – דיני ממונות בשלושה

הרב נעם סמט • תשע"ד

סנהדרין – פרק ראשון – דיני ממונות בשלושה