עיון במסכת סנהדרין – דיני ממונות בשלושה

הרב נעם סמט • תשע"ד

סנהדרין – פרק ראשון – דיני ממונות בשלושה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435