עיון במסכת סנהדרין – שיעור פתיחה בתנ”ך

הרב נעם סמט • תשע"ד

סנהדרין – שיעור פתיחה – עיון בתנ”ך

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435