עיון במסכת סנהדרין: קידוש ה’ – הרמב”ם

גלעד גייבל • תשע"ד

מסכת סנהדרין – סוגיית קידוש השם – עיון ברמב”ם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435