עיון בספרות השו"ת: מנחת יצחק על מקום הדלקת נר חנוכה

הרב אורי ליפשיץ • י כסלו תשע"ח

דיון בשאלה למה ממשיכים להדליק נרות בתוך הבית למרות שחלפה הסכנה ודיון על שינויים בהלכה במהלך הזמן