על דבר החידלון

הרב שג"ר • 

רשימה אישית מתוך ‘משיב הרוח’, תמוז תשנ”ה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435