על הגשם

הרב שג"ר • תשס"ז

הקב”ה פוקד את העולם באמצעות הגשם – מה שהיה כבר לא יהיה. דיבורים על גשם, פקידה באשה ופקידה בגשמים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435