על המקום והתפילה 11 – תפילה והליכה

איתן אברמוביץ' • תמוז תשע''ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 11. סיכום סדרת השיעורים בלימוד כמה מקורות על מקומה של התנועה בדיבור התפילה עצמו, באופן שבו התפילה משתמשת בשפה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435