על המקום והתפילה 2

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה. שיעור שני – הכיסופים לארץ וחווית המפגש איתה אצל ריה"ל בכוזרי ואצל חלוצי העלייה השנייה.