על המקום והתפילה 5 – החלל הפנוי והמקום הממשי

איתן אברמוביץ' • תשע"ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 5.
המשך העיסוק בחווית המרחב של מקומו של עולם והחלל הפנוי. נעסוק בשער ג של נפש החיים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435