על המקום והתפילה 7 – סתמיות ודרך ארץ

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 7. סביב מסעו של רבי נחמן לארץ ישראל, על חרדת התלישות, על הצורך במקום, ועל מה שקורה אחרי שמוצאים אותו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435