על המקום והתפילה 7 – סתמיות ודרך ארץ

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 7. סביב מסעו של רבי נחמן לארץ ישראל, על חרדת התלישות, על הצורך במקום, ועל מה שקורה אחרי שמוצאים אותו.