על המקום והתפילה 8 – מהמקום אל התפילה

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 8. מהעיסוק במקום למקומה של התפילה. נתבונן במעבר מבית המקדש לבית הכנסת, במתח בין המרכז הקדוש לאינסוף

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435