על המקום והתפילה 9 – התפילה ועיצוב המרחב

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 9. התפילה ועיצוב המרחב

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435